Planning poker

Co je Planning poker? Je to metoda relativního odhadování. Je často používán v rámci Scrumu. Většinou se jedná o nějak upravenou Fibonacciho posloupnost (následné číslo je součtem dvou předchozích), např.: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 a 100, doplněné o karty:

  • ∞ (nekonečno) – daná věc je příliš komplexní, nesrozumitelná;
  • ? (otazník) – potřebuji se Product Ownera na něco konkrétního zeptat;
  • Šálek kávy – je třeba přestávka.

Poté, co Product Owner představí nějakou user story, si každý člen vývojového týmu provede svůj vlastní odhad a vybere si kartu s příslušnou hodnotou (tajně). Na pokyn pak celý tým najednou vynese své karty. Ti, kdo dali nejvíce a nejméně pak vysvětlí, proč zvolili dané hodnoty. Následuje další kolo a to tak dlouho, dokud nedojde ke shodě a tedy potřebné úrovni porozumění.