Naše hodnoty

 

 

 

Věříme, že firemní kultura dramaticky ovlivňuje kvalitu dodávaných produktů a služeb, způsob jejich realizace i angažovanost spolupracovníků a jejich motivaci.

Kultury v PM Consulting si velmi ceníme a pečujeme o ni i z důvodu, že nám je vlastní a jsme díky ní spokojení.

V rámci naší kultury máme tyto klíčové hodnoty:

 

 

Inovace

Hledáme nové cesty a způsoby práce v projektech, změnách, týmech a organizacích. Zkoušíme nové věci a způsoby provedení, nebojíme se experimentovat a učit se. To vše proto, abychom doručovali aktuální a do budoucna orientovaná řešení.

Férovost

Vždy jednáme férově a v nejlepším zájmu zákazníka. Pokud například požaduje trénink nebo službu, která evidentně nepomůže s řešením dané situace, upozorníme na to a prosazujeme efektivnější řešení.
I když tím třeba snížíme aktuální objem spolupráce. Raději cílíme na reálně dodanou hodnotu než na krátkodobý zisk.

Důvěra

Naše slovo platí a navzájem si věříme nejen v rámci týmu, ale i se zástupci zákazníků se kterými jednáme na partnerské bázi. Když se na něčem domluvíme, tak se to stane. I v případě nepříznivých okolností děláme vše pro to, aby byly dohody naplněny. A když to opravdu není možné, ihned na to upozorníme a hledáme řešení.

Dobrý pocit

Ze všeho co děláme, chceme mít dobrý pocit. A to u všech zúčastněných, u nás i u našich zákazníků. Pocit, že jsme dobře udělali to, co je v daném kontextu správné a užitečné.

Poznání

Stále vyhledáváme a shromažďujeme nové poznatky, zkušenosti
a know-how. Nechceme ustrnout na místě nebo být v zajetí „jediné správné metodiky“. Akumulace informací nám dává možnost dívat se na věci z různých úhlů pohledu, vnímat paralely i nové vzorce.

Nezávislost

Dodávat hodnotu pro nás znamená myslet a jednat nezávisle
na nějakém konkrétním rámci, postupu nebo metodice. Když má například klient implementovánu některou metodiku a my vidíme,
že by bylo hodnotné použít i některé jiné postupy, silně to doporučíme.

Nezávislost silně vnímáme i v osobní rovině. Rádi poskytujeme naše služby podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Tedy po svém. Naši společnost tvoří síť nezávislých profesionálů, kteří nejsou svázáni nějakou korporátní politikou a mohou se tedy naplno věnovat svému výkonu.

Work-life balance

Pokud chceme dodávat udržitelný výkon, musíme umět
i regenerovat. Rozdělujeme náš čas na práci, rodinu a aktivní
i pasivní odpočinek. Jen tak si dlouhodobě udržíme sílu a motivaci dodávat to nejlepší z nás.