Obchodní podmínky

1. Úvod

1.1. Tyto obchodní podmínky se řídí aktuální platnou legislativou ČR. Vše, co není níže specificky upraveno, je plně v souladu s relevantními obecnými právními předpisy. Konkrétně se celý vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

1.2. Provozovatelem tohoto webu je PM Consulting s.r.o., Husova 86, 565 01 Choceň, IČ 25117491.

2. Objednávka otevřeného kurzu

2.1. Objednávka vzniká vyplněním a zasláním online přihlášky na webové stránce kurzu nebo emailem nebo jinou dokumentovatelnou formou.

2.2. Potvrzením objednávky ze strany PM Consulting s.r.o. je platně uzavřena smlouva.

3. Platební podmínky otevřeného kurzu

3.1. Ceny jsou uvedeny bez DPH a za jednoho účastníka. DPH bude přičtena v aktuální výši dle platné legislativy a bude zvlášť vyčíslena na daňovém dokladu.

3.2. Účast je možná pouze po uhrazení ceny před konáním akce, pokud nebude smluvními stranami domluveno jinak.

3.3. Úhrada probíhá výhradně bankovním převodem dle zaslaného dokumentu k platbě (proforma faktura, faktura).

3.4. Součástí ceny je účast na akci, občerstvení v průběhu akce a materiály obdržené během akce.

3.5. Náklady na dopravu, ostatní stravu, ubytování a ostatní obdobné položky nejsou, pokud není uvedeno jinak, součástí ceny kurzu.

4. Storno podmínky otevřeného kurzu

4.1. Pokud se nebudete moci akce zúčastnit, odhlaste se prosím písemně (emailem).

4.2. V případě odhlášení se v průběhu 20 kalendářních dnů před zahájením kurzu, je účtován storno poplatek ve výši 30% z ceny kurzu.

4.3. V případě odhlášení se 10 a méně kalendářních dnů před konáním kurzu je účtován storno poplatek ve výši 80% z ceny kurzu.

4.4. Pokud se přihlásíte a nedostavíte se bez odhlášení na kurz, je účtována plná cena.

4.5. Pokud účastník kurzu absentuje, plně či částečně, nevzniká tím PM Consulting s.r.o. žádný závazek ani povinnost.

4.6. Ve všech případech odhlášení se lze za sebe vyslat náhradníka (což nám prosím oznamte) a v takovém případě není účtován žádný storno poplatek.

5. Změny v kontextu otevřených kurzů

5.1. PM Consulting s.r.o. si vyhrazuje právo na přesunutí termínu kurzu z důvodů, které nemůže ovlivnit (zásah vyšší moci).

5.2. V případě, že na daný termín nebude přihlášen minimální stanovený počet účastníků, kurz se neuskuteční a přihlášeným uchazečům bude v takovém případě nabídnut náhradní termín nebo vrácení peněz v plné výši.

6. Objednávka knih

6.1. Objednávka vzniká vyplněním a zasláním online formuláře na webové stránce knihy nebo emailem nebo jinou dokumentovatelnou formou.

6.2. Potvrzením objednávky ze strany PM Consulting s.r.o. je platně uzavřena smlouva.

6.3. Cena je uvedena včetně DPH v aktuální výši dle platné legislativy a bude zvlášť vyčíslena na daňovém dokladu.

6.4. Cena za přepravu je již započítána v ceně objednávky na online formuláři a je uvedena zvlášť.

6.5. Objednávka bude odeslána až po uhrazení celkové ceny zvoleným způsobem.

6.6. Pokud je kupujícím fyzická osoba, má právo do 14 dnů od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě je potřeba nepoškozenou zásilku zaslat na vlastní náklady zpět na adresu odesílatele – PM Consulting s.r.o., Husova 86, 565 01 Choceň.