Informace o ochraně Vašich osobních údajů

Společnost PM Consulting s.r.o., IČO: 251 17 491, se sídlem Husova 86, 565 01 Choceň, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 25119 (dále jen „PM“), zpracovává coby správce ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) osobní údaje, které jí byly Vaší osobou poskytnuty. Bližší údaje o ochraně Vašich osobních údajů uvádí níže formou otázek a odpovědí:

Jak mohu kontaktovat správce, společnost PM?

Můžete nás kdykoliv kontaktovat na kontaktních údajích uvedených na našich internetových stránkách, případně můžete po domluvě navštívit jednu z našich kanceláří.

Jaké konkrétní údaje PM zpracovává?

Pouze osobní údaje, která jste nám předal vyplněním formuláře, tedy:

Za jakým účelem a na základě jakého titulu PM Vaše osobní údaje zpracovává?

Účely a titulu ke zpracování osobních údajů uvádíme níže.

Účel zpracování Právní titul zpracování dle čl. 6 GDPR
Organizace kurzů (včetně informování účastníků o případných změnách) Splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
Vystavení faktury a osvědčení o účasti na kurzu Splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
Organizace testů PRINCE2 nebo ITIL pro společnost PeopleCert, UK (pouze v případě, že to vyplývá z Vámi objednané služby) Splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
Zaslání marketingového e-mailu o nových kurzech a dalších aktivitách PM Consulting po dobu 5 let Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Jakým osobám jsou moje osobní údaje předávány, kdo je jejich příjemcem?

Vaše osobní údaje předáváme pouze:

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje ukládat?

Po dobu 5 let, případně na kratší dobu, pokud nás vyzvete k jejich výmazu a zákon nám výmaz umožní.

Co by se stalo, kdybych Vám osobní údaje neposkytnul?

Pokud byste nám osobní údaje neposkytnul, nemohly bychom zajistit poskytnutí Vámi poptávaného školení. Některé Vaše údaje nám umožňují Vás kontaktovat v případě, kdy dojde k organizační změně, jiné potřebujeme dle zákona proto, abychom Vám následně mohli vystavit daňový doklad.

Jaká další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů mám?

[1] Dle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 3/2011 z listopadu 2011 „údaje tkající se určitých nebo určitelných osob, živnostníků či příslušníků svobodných povolání, jsou osobními údaji ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.“