Agilní transformace

 

 

Uvažujete o přechodu směrem k agilním přístupům k řešení změn, řízení projektů, vývoje nebo celé organizace?

Agilní transformace a přístup je dnes velmi diskutovaný a „moderní“ buzzword – bohužel však i velmi často pochopený a aplikovaný nesprávně. Vyhněte se již známým pastem a proberte to s námi!

Konzultanti s certifikacemi Scrum Master a Product Owner od Scrum Alliance s Vámi proberou možnosti, úskalí a vhodný postup pro Váš konkrétní kontext, pomohou vám vybrat vhodné oblasti, kde dává smysl zvýšit agilitu a poradí jak to celé provést.

Kontaktujte nás!

 

 

Proč využít našich služeb pro agilní transformace?

  • Jsme jedineční v propojení praktických zkušeností i teoretických znalostí jak z prostředí prediktivního stylu řízení projektů a změn, tak z agilního světa. Nejsme zaslepenými evangelisty jedinného správného přístupu, ale dokážeme vnímat kontext a smysluplnost různých řešení.
  • Víme, že agilní transformace je komplexní a její řešení je činností náročnou a často nad rámec aktuálních kapacit dané organizace.
  • V rámci naší dlouholeté praxe jsme se již setkali s mnoha problémy a „slepými uličkami“ při změně na agilní způsob práce a víme, jak se jim vyhnout.
  • Transformace s naší asistencí snižuje náklady na celý proces a zároveň zvyšuje pravděpodobnost úspěchu.

 

V čem služba spočívá?

  • Analýza aktuálního stavu řízení projektů (a nejen jich) v organizaci,
  • Návrh vhodného způsobu aplikace agilních přístupů,
  • Příprava klíčových lidí,
  • Supervize pilotních aktivit,
  • Další rozvoj.

K úspěchu je nezbytná úzká součinnost kompetentních osob klienta. Nesnažíme se nastavit jeden a ten samý systém či model do různých prostředí. Naopak, aby mělo vše šanci na úspěch, musí si organziace s naší pomocí vytvořit svou vlastní cestu, která může být i zcela odlišná od ostatních – byť je stále v souladu se základními agilními principy. Pracujeme vždy na partnerské bázi, do které přinášíme své znalosti a zkušenosti a vy zas detailní znalost vašeho prostředí.

Společně vytvoříme hodnotu a vy budete zvládat změny lépe!