Systém řízení projektů

 

 

 

Vhodně nastavené prostředí – systém řízení projektů – dokáže být velmi účinným prostředkem realizace strategie a růstu organizace.

Mnohé organizace se musí pružně přizpůsobovat změnám na trhu, a mnohé realizují více projektů, než bylo dříve zvykem. To s sebou nese potřebu je řídit jednotně a vnést do této oblasti řád.

Dobře nastavený systém řízení projektů dokáže být účinným prostředkem realizace strategie a růstu organizace, zatímco nevhodné nastavení působí celou řadu problémů.

 

 

Jaké signály svědčí o tom, že byste měli k řízení projektů přistoupit systematicky?

  • Realizujeme více projektů, nebo se chystá spuštění většího množství projektů
  • Projekty jsou řízeny nestejnorodě
  • Projekty nejsou moc úspěšné, často dochází k nesplnění termínu a překročení rozpočtu
  • Nastávají značné kolize v požadavcích na lidské zdroje, které by v projektech měly pracovat
  • Projekty se kříží s činnostmi v rámci běžné, liniové organizační struktury
  • Obtížně se nám posuzuje úspěšnost projektů
  • Priority mezi projekty jsou stanoveny jen vágně nebo vůbec ne

Náš tým je vám k dispozici pro optimalizaci již fungujících systémů a procesů, případně zavedení systému tam, kde zatím chybí.

 

V čem služba spočívá?

Nejprve se budeme snažit pochopit jak vlastně fungujete, jaký je váš kontext a potřeby. Poté spolu s vámi sestavíme seznam bodů k řešení, který s vámi začneme postupně, dle priorit, odbavovat. To může zahrnovat školení, konzultace, workshopy, přímou podporu i další formy spolupráce.

 

K úspěchu je nezbytná úzká součinnost kompetentní osoby klienta. Nesnažíme se nastavit jeden a ten samý systém do různých prostředí. Naopak, pro každou organizaci se vytváříme a nasazujeme optimální systém, který může být i zcela odlišný od ostatních – byť stále je v souladu s pravidly dobré praxe projektového řízení i světovými standardy jako jsou IPMA nebo PMI.

 

 

Proč při nastavování či optimalizaci systému řízení projektů využít našich služeb?

  • Víme, že daná problematika je komplexní a její řešení je činností náročnou a často nad rámec aktuálních kapacit dané organizace.
  • V rámci naší dlouholeté praxe jsme se již setkali s mnoha problémy a „slepými uličkami“ při nastavování systémů řízení projektů a víme, jak se jim vyhnout.
  • Zavedení systému s naší asistencí snižuje náklady na celý proces a zároveň zvyšuje pravděpodobnost úspěchu.
Společně to zvládneme a posuneme Váš systém na zcela novou úroveň!