Simulační hry v rámci našich kurzů

Co jsou to simulační hry, respektive manažerské simulační hry na našich kurzech? Jedná se ve své podstatě o rozsáhlá cvičení, při kterých jsou v určitých kulisách (příběh, období, kontext, role) simulovány reálné situace z pracovního prostředí. Vždy v malé skupince, a tedy s tréninkem týmové spolupráce.

Simulační hry využíváme de facto ve všech našich kurzech a trénincích, protože se jedná o nejefektivnější způsob rozvoje kompetencí a získávání znalostí, na čemž se shodují různé výzkumy a autoři, např. J. Withmore v knize o koučování nebo kolektiv autorů v knize „Nauč se to!“. Prvně jmenovaný konkrétně uvádí rozdíl mezi vybavováním si informací získaných stylem „sdělit“, „sdělit a ukázat“ a „sdělit, ukázat a nechat vyzkoušet“ takto:

Sdělit Sdělit a ukázat Sdělit, ukázat a nechat vyzkoušet
Po 3 týdnech si člověk vybaví 70 % 72 % 85 %
Po 3 měsících si člověk vybaví 10 % 32 % 65%

simulační hra pacifická dráha

simulační manažerské hry

Jak používáme Simulační hry?

V druhé jmenované knize se zas mimo jiné píše o nejvíce efektivních způsobech, jak se něco naučit. Podle autorů je nejlepší, když se začne něco reálného zkoušet vlastními silami po obdržení základních informací. Následuje fáze pokus omyl a poté následný rozbor, při kterém jsou případně doplněny detailnější informace a ukotveny správné postupy.

Uvedené postupy přesně odpovídají způsobu, jakým vyvíjíme a používáme různé simulační hry v našich kurzech. Účastníci vždy obdrží základní informace pro řešení dané problematiky a pak je na nich, jak popasují s danou situací. V drtivé většině případů si následně sami přijdou na nejefektivnější řešení, jak v dané situaci postupovat. Což je přesně to, co chceme. Takovýmto způsobem získaná zkušenost vydrží v paměti a je vysoce pravděpodobné, že povede ke změnám v reálném prostředí.

Na co konkrétně se můžete na našich kurzech těšit? Kromě velké řady menších cvičení a hříček používáme v současné době následující rozsáhlé celodenní simulační hry:

Simulační hra Pacifická dráha

Během simulace projektu Pacifická dráha zažijete v jednom dnu různé situace při přípravě a realizaci projektu, které se velmi blíží reálným zkušenostem.

 • Zjistíte, jaké postupy při přípravě a realizaci projektu jsou efektivní a které jsou naopak kontraproduktivní.
 • Poznáte na vlastní kůži dynamiku vývoje projektového týmu.
 • Osvojíte si klíčové principy a nástroje přípravy a realizace projektu.
 • Získáte jedinečný intenzivní zážitek, který zaručí efektivní přenos nabytých poznatků do praxe.
 • Uvědomíte si, že je třeba vždy přemýšlet nejenom nad tím CO se dělá, ale také JAK se to dělá, co je efektivní a co nikoliv.

Simulace projektu Pacifická dráha je unikátní produkt na českém trhu, který pro vás vyvíjíme a vylepšujeme od roku 2012. Současná podoba vznikla i s pomocí expertů na gamifikaci Court of Moravia.

simulační manažerská hra pacifická dráha

simulační hra lego4scrum

Manažerská hra lego4scrum

Tuto hru zažijete na kurzu Agile a SCRUM. Je to jedna z mála her, kterou jsme nevyvinuli, ale převzali. Lektor Vám v roli Product Ownera nastíní vizi produktu a na Vás již bude její další rozpracování do product backlogu a následná realizace až tří sprintů! Jeden den tréninku je tak věnován celkovému přehledu a získání zkušeností s agilitou formou hry.

Konkrétně si v rámci hry lego4scrum vyzkoušíte:

 • definici „person“ a jejich očekávání,
 • tvorbu „journey“,
 • formulaci „user stories“,
 • agilní odhadování (vč. „SCRUM Poker“),
 • sestavení a prioritizaci „Product backlogu“,
 • plánování sprintu a „sprint backlog“,
 • realizaci sprintu včetně „review“ a „retrospektivy“.

Simulace Portfolio Karla IV.

V námi vyvinuté celodenní hře Portfolio Karla IV. zjistíte, jak uspořádat týmy i celou organizaci pro úspěch v dnešní době dynamických změn. Zažijete, jak velký rozdíl v efektivitě, výkonu a také atmosféře může organizační uspořádání znamenat a naučíte se, co funguje a co ne.

Cílem tréninku je zažít různé situace, na kterých se podílí různé profese v rámci jedné organizace a postupně se vlastní zkušeností a invencí propracovat k efektivnímu nastavení spolupráce.

Nastavení odpovídá běžné střední firmě nebo části velké korporace, ve které existují profesní oddělení, jejichž členové se různě podílí na projektech, vývoji a dalších aktivitách.

 • Poznáte na vlastní kůži dynamiku vývoje týmu a spolupráce mezi několika týmy.
 • Pochopíte, jak funguje sebeorganizovaný a multioborový (cross-functional) tým.
 • Osvojíte si klíčové principy a nástroje pro byznys agilitu.

Simulace Portfolio Karla IV.

hra delegation poker

Další simulační hry

V dalších našich kurzech (Projektové řízení krok za krokem, Vedení týmů atd.) máte možnost zažít menší simulace a hry, naší provenience i z jiných zdrojů, jako např.:

 • Jednání se zadavatelem, při kterém se snažíte sestavit smysluplný záměr na projekt;
 • Simulaci realizace projektu, ve které si podle zadaného rozsahu vytvoříte plán realizace a následně se jej snažíte naplnit;
 • Delegation poker, ve kterém zjistíte, jak zvýšit empowerment vašeho týmu;
 • Devils facilitation playground – hra o facilitaci a další.

Předávání zkušeností a informací formou her je nejen efektivní, ale i zábavné. Ve společném zájmu se tedy snažíme maximalizovat počet her a simulací na všech našich kurzech.

Navíc, díky tomu, že většinu her sami vyvíjíme, umíme je přizpůsobit na míru. Pokud si s námi chcete zahrát, kontaktujte nás!