Podprojekt

Jako podprojekt (subprojekt) je označována část komplexního projektu, v rámci které je realizován jeden z výstupů, přičemž práce na daném výstupu samotném splňuje atributy projektu.