PDCA

PDCA cyklus (Plan-Do-Check-Act) je základem moderního pojetí managementu kvality. Význam je Plan – plánuj (vymysli) změnu (ke zlepšení procesu), Do – proveď (implementuj) změnu v malém rozsahu, Check – prověř, zdali jsou výsledky dle očekávání, Act – implementuj plošně.