Pracovní balík

Pracovní balík je položka na nejnižší úrovni WBS. Obsahuje ucelený objem práce (výsledek k dodání), který je oddělitelný od ostatních výsledků a je k němu jednoznačně přidělitelná zodpovědnost. V rámci popisu pracovního balíku (WBS dictionary) je obvykle blíže popsán očekávaný výsledek, jsou stanovena akceptační kritéria, určeny úkoly k provedení a pracovní balík je také naceněn co do pracnosti (čld) a nákladů.