Product Backlog

Co je Product Backlog? Je to pojem ze Scrum rámce. Jedná se o uspořádaný seznam všeho, o čem se ví, že bude v produktu potřeba. Jedná se o jediný zdroj požadavků na jakékoli změny, které je třeba v produktu provést. Za obsah, dostupnost a prioritizaci product backlogu je plně zodpovědný Product Owner.

Product backlog není nikdy úplný. V počátečních fázích obsahuje aktuálně známé a nejlépe pochopené požadavky. Product backlog je dynamický; neustále se mění, aby zajistil adekvátnost, konkurenceschopnost a užitečnost vyvíjeného (upravovaného) produktu.

Product backlog má zastřešení v podobě Product Goal.