Participativní styl

Participativní styl vedení (participating): lídr a dotčený jedinec či skupina se již společně rozhodují o způsobu řešení úkolu, lídr se příliš nezabývá věcnou rovinou řešení, ale orientuje se spíše na vztahy.