PPP program

PPP program je kontinuální úsilí, obvykle série projektů a dalších akcí, které mají za cíl rozvíjet a optimalizovat systém řízení projektů v organizaci.