Product Goal

Product Goal (cíl produktu) popisuje budoucí stav produktu, který slouží jako cíl pro Scrum tým, který plánuje směrem ke splnění tohoto cíle.

Cíl produktu zastřešuje produktový backlog, který definuje, „co“ naplní produktový cíl.

Produkt je prostředek, který přináší hodnotu. Má jasnou hranici, známé zúčastněné strany, dobře definované uživatele nebo zákazníky.

Produktem může být služba, fyzický produkt nebo něco abstraktnějšího.

Produktový cíl je pro Scrum Team dlouhodobým cílem. Než se pustí do dalšího, musí splnit (nebo opustit) jeden cíl.