PV – Planned Value

PV – Planned Value (PV) jsou plánované náklady na vytvoření produktu k datu měření a kontroly. Dříve též jako BCWS.