Příležitost

Příležitost (projektu) je nejistá událost či podmínka, která, pokud nastane, má pozitivní dopad na projekt (případně na organizaci, která je nositelem projektu). Ve vyspělých organizacích je obvyklé projektové příležitosti řídit.