Power vs. interest grid

Power vs. interest grid (matice vliv x zájem) je nástroj používaný během procesu řízení zainteresovaných stran. Výstupem je rozdělení zainteresovaných stran do 4 skupin podle míry vlivu na projekt (power) a míry zájmu (očekávání – interest). Snažíme se nalézt ty zájmové skupiny, které označujeme jako klíčové hráče. Jsou to ty skupiny nebo jednotlivci, kteří mají největší vliv na náš projekt a přitom mají i vysoká očekávání (zájem).