Plánovaná hodnota (PV)

Plánovaná hodnota (Planned Value – PV) jsou plánované náklady na vytvoření produktu k datu měření a kontroly. Dříve též jako BCWS.