Paretovy diagramy

Paretovy diagramy (Pareto diagrams) vychází z prací italského ekonoma Vilfreda Pareta (1848–1923), který na základě statistických údajů stanovil pravidlo, že ve většině případů 20 % příčin způsobuje 80 % problémů. Paretova analýza se snaží rozborem podkladů určit množinu rozhodujících příčin problémů, na které je důležité se zaměřit. Digram v této aplikaci vyjadřuje pomocí histogramu četnost poruch způsobených danou příčinou.