Předávací protokol

Předávací protokol je dokument, který formálně potvrzuje předání dílčího (nebo úplného) výstupu projektu. Předání ještě nemusí znamenat akceptaci, ke které dojde, až si příjemce výstup otestuje.