PERT

PERT – Program Evaluation and Review Technique. Technika spočívá ve výpočtu nejpravděpodobnější doby trvání. Činnosti přiřadíme tři odhady doby trvání: optimistickou, normální a pesimistickou. Následně sečteme 1 x optimistickou + 4 x normální + 1 x pesimistickou a výsledek podělíme 6. Tím získáme vážený průměr pro odhad doby trvání.