Projektová dokumentace

Projektová dokumentace zahrnuje obvykle dokumenty, související s předmětem projektu (dílem) a také dokumenty, které souvisí s řízením projektu, jako jsou různé plány, rozpočty, matice zodpovědností apod.