Persona

Co je Persona? Technika užívaná v rámci Scrumu a s původem v marketingu. Persona je fiktivní postavou, kterou používají vývojáři k tomu, aby popsali typy uživatelů, určovali, kdo jsou a co dělají s produkty v příslušných souvislostech. Vývojáři vytvářejí persony z uživatelských dat, pro porozumění uživatelským potřebám, cílům apod., čímž získávají cenné informace o cestách uživatelů produktem (způsobech použití produktu) a později o testovacích prototypech.