Plánování řízení kvality

Plánování řízení kvality (Plan quality management) je proces z oblasti řízení kvality projektu. Jde o stanovení, které požadavky a normy kvality se vztahují na daný projekt a určení, jak bude ověřeno, že projekt splňuje požadavky a zvolené standardy. Za tím účelem je jako součást plánu řízení projektu vypracováván plán řízení kvality projektu.