Poprojektová fáze

Poprojektová fáze (řízení projektu) je obdobím po ukončení projektu, ve kterém je „produkt“ projektu v běžném provozu. V tomto období většinou běží různé garance a záruky, projekt jako takový však skončil. V této fázi je také dobré udělat zpětné vyhodnocení, zda skutečně nastaly očekávané přínosy nebo ne.