Projektová kancelář (PMO)

Projektová kancelář (Project Management Office – PMO) je oddělení v rámci trvalé organizační struktury, které může být pojato jako místo, kde je definována metodika nebo se může jednat o orgán kontroly kvality řízení projektů, případně se jedná o oddělení realizační – oddělení projektových manažerů. Uvedená pojetí se mohou různě prolínat, avšak je vhodné co nejvíce organizačně oddělit funkce realizační a kontrolní.