Projektová kritéria (atributy)

Projektová kritéria (aneb atributy projektu) pomáhají určit, zda akci považovat za projekt a tak ji řídit nebo nikoliv. Jsou to:

  • jedinečnost cíle (nejedná se o rutinně opakovanou akci);
  • vymezenost (termín, rozpočet, zdroje, legislativa, …);
  • potřeba realizace projektovým týmem (potřeba několika pracovníků různých specializací, oborů);
  • komplexnost a složitost (nejedná se o triviální problém);
  • nadprůměrné riziko (de facto vyplývá z předchozích atributů).