Product vision

Product vision (vize produktu) je pojem související s procesním rámcem Scrum. Je to základní kámen pro sestavení Produktového backlogu. Vize vyjadřuje základní smysl a hodnotu vytvářeného produktu.

Formulace vize produktu by měla vyjadřovat:

  • Jasně a srozumitelně CO má být produktem;
  • Pro koho je produkt určen;
  • Hodnotu pro uživatele;
  • Jak se liší od stávajících nebo konkurenčních řešení;
  • Budit přiměřené emoce (nadšení);
  • Těžkou dosažitelnost, musí jít o určitou výzvu.