Product Owner

Product Owner (vlastník produktu) je součást Scrum týmu. Je zodpovědný za maximalizaci hodnoty produktu, který je vytvářen vývojovým týmem. Konkrétní postup / způsob, jak k tomu dochází, se může značně lišit u různých organizací, Scrum týmů a jednotlivců.

Vlastník produktu je jedinou osobou odpovědnou za správu „Product Backlogu“. Product Owner je jedna osoba, nikoliv výbor, komise, či jiné uskupení více lidí. Product Owner může v Product Backlogu reprezentovat a realizovat požadavky a potřeby „skupiny lidí“, ale pokud chce někdo změnit prioritu položek v Product Backlogu nebo tam vložit nové, musí se obrátit na vlastníka produktu.