Projektový záměr

Projektový záměr je dokument, který shrnuje úvodní myšlenky na projekt. Vzniká tedy v předprojektové fázi. Obsahuje úvodní formulace zamýšleného cíle, očekávaných přínosů a variant realizace.