Předprojektová úvaha

Předprojektová úvaha je zjednodušený dokument, který mezi sebou kombinuje projektový záměr a studii proveditelnosti. Je vhodný především pro jednodušší projekty.