PMI

PMI – Project Management Institute. Profesní organizace projektových manažerů se sídlem v USA. Spravuje a rozvíjí standard PM BoK – Project Management Body of Knowledge.