Přenesení rizika

Přenesení rizika je jednou z rizikových strategií používaných při řízení rizik projektu. Někdy též jako „pojištění rizika“ nebo „risk transfer“. S rizikem jako takovým se nic neděje, pouze je přesměrován jeho dopad na „třetí stranu“ (která o tomto převodu ví a souhlasí s ním). Typickým příkladem této strategie je pojištění. Jedná se tedy o opatření, které má obecně dopad do nákladů.