Předprojektová fáze

Předprojektová fáze (řízení projektu) označuje období od vzniku úvodní myšlenky na projekt až po jeho formální zahájení. Obvykle nebývá brána jako přímá součást životního cyklu projektu a probíhá v různých organizacích i velmi odlišně.