Product discovery

Pojem související s procesním rámcem Scrum. Pokud je zformulována kvalitní vize produktu, je dalším krokem tzv. „Product discovery“, tedy prozkoumání produktu, ve smyslu, co že bychom to vlastně měli vytvořit. Výsledkem je pak obvykle základně naplněný Product Backlog.