Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti (feasibility study) je dokument jehož hlavním cílem je prozkoumat různé varianty vedoucí k vytyčenému cíli a ty, které se jeví jako reálné porovnat mezi sebou.