Scrum board

Scrum board (či také kanban) je obvykle fyzická tabule či nástěnka používaná v rámci Scrumu, velmi často pro Daily Scrum. Obsahuje nejčastěji tři sloupce: TO DO, IN PROGRESS, DONE. Vývojové týmy na takovouto tabuli umísťují nalepovací papírky reprezentující jednotlivé úkoly k provedení.

Existují i více či méně složitá SW řešení založená na tomto principu, tak však přeci jen neumožňují takovou míru týmové interakce jako fyzické tabule.