Sprint Review

Co je sprint review? Je to pojem z procesního rámce Scrum. Vyhodnocení prováděné na konci sprintu pro přezkum postupu a případnou adaptaci produktového backlogu. Během Sprint Review Scrum tým a ostatní zainteresované strany probírají výsledky sprintu (co bylo dosaženo). Dle zjištěných skutečností, a také dle změn produktového backlogu provedených během sprintu, spolupracují všichni zúčastnění na rozhodnutí, jak postupovat dále směrem k optimalizaci hodnoty. Jde o neformální schůzku, ne o status meeting – prezentace dosaženého přírůstku má za cíl získat zpětnou vazbu a podpořit spolupráci.