Sprint Planning

Co je Sprint planning? Je to jedna z definovaných událostí procesního rámce Scrum. V rámci této události je naplánováno, které položky Product Backologu mají být na konci sprintu dodány (tedy CO) a JAK by k tomu mělo dojít a jaký má celý sprint účel (tedy PROČ? – Sprint Goal). Účastní se celý Scrum tým.

Sprint Planning je časově ohraničený – pro jednoměsíční sprint by měl zabrat nejvýše osm hodin. U kratších sprintů zabere tato událost většinou méně času. Scrum Master se stará o to, že Sprint Planning proběhne, a o pochopení jeho účelu všemi účastníky. Scrum Master vede Scrum tým k dodržení časového rámce.

Výstupem ze Sprint Planning je Sprint Backlog.