Schedule Variance (SV)

Schedule Variance (časová odchylka) je měřítko toho, jak projekt dodržuje plánovaný harmonogram. SV=EVPV.