Sprint Backlog

Pojem z procesního rámce Scrum. Položky produktového backlogu zařazené do sprintu spolu s plánem, jak je doručit, a cílem celého sprintu nazýváme sprint backlog. Vzniká v rámci Sprint Planning události.