Statement of work (SOW)

Statement of work – SOW je jeden ze způsobů rozšířeného popisu rozsahu projektu. Nejčastěji jde o rozšíření popisu položek WBS o akceptační kritéria, včetně způsobu předání a určení zodpovědnosti za provedení těchto položek (tedy určitá variace na popis pracovních balíků).