Kanban

Co je kanban metoda? Kanban je japonské slovo s významem „cedule“ či „tabule“. V současné době je tento pojem spojen především s japonskými koncepty štíhlé výroby.  Mimo výrobu je tento pojem vnímán především jako tabule s úkoly v rámci Scrumu (Scrum board) i mimo něj. Je to přehledný systém umožňující lepší porozumění a spolupráci.

Obecně se jedná o tabuli se sadou sloupců, které reprezentují postupná stádia úkolu, např.: BACKLOG, TO DO, IN PROGRESS, DONE (a úkol jimi postupně prochází).