Seznam poučení

Seznam poučení (lessons log) je dokument (nejlépe online), kam jsou bezprostředně zaznamenávány naučené lekce (zvládnutá rizika, pozitivní zkušenosti, využité příležitosti, osvědčené postupy atd.) tak, aby se získané know-how neztrácelo.