Storming (fáze konfliktů a polarizací)

Storming, druhá fáze vývoje týmu, se také nazývá fází krystalizace, turbulence nebo kvašení. Je typická konflikty a polarizací postojů. Ne všem členům týmu zcela „sedí“ například celkový úkol nebo způsob jeho dosahování nebo jejich individuální úloha. Nemusí být také spokojeni s ostatními členy týmu, jejich chováním atd.

Projektový manažer by se měl výrazně zaměřit na to, co tým spojuje, místo toho, co jej rozděluje.