Záměr na projekt

Záměr na projekt

Šablona Záměr na projekt je nástroj určený pro strukturovanou úvodní úvahu o projektu. Jeho základní osou je oblast pro definici přínosů, cíle a výstupů, tedy věcné dimenze projektu. Okolo jsou pole pro zmapování dalších parametrů projektu, takže ve finále obdržíme tři sloupce:

1. sloupec – „co máme a co očekáváme“,

2. sloupec – „s kým a čím do toho jdeme“,

3. sloupec – „co to bude obnášet“.

Šablona tak vytváří jistou symentrii a logiku návrhu při postupu zleva doprava:

Záměr na projekt

Záměr na projekt – základní osa

Ať už použijete nástroj jakýmkoliv způsobem, vždy by měla být dodržena následující logika (odpovídající všem standardům PM, jako je např. PMI PM BoK nebo IPMA ICB):

PŘÍNOSY deklarují příčinu provádění projektu a zodpovídá otázku, PROČ chceme dosáhnout níže uvedené změny, kterou přispíváme k naplnění záměru. Jedná se o popis DLOUHODOBÝCH přínosů projektu, kterých je dosaženo po ukončení realizace. Přínosů, jako např. „Zisk firmy zvýšen do 1 roku“ apod., nedosahuje projekt přímo, k dosažení záměru projekt přispívá (respektive je z tohoto důvodu realizován).

CÍL (změna) popisuje zaměření projektu a odpovídá na otázku CO konkrétně (ČEHO) chceme dosáhnout na konci realizace (projektové fáze). Jakou konkrétní změnu má projekt zajistit? Jaký je požadovaný cílový stav? V jakém termínu a s jakými maximálními náklady?

Cíl musí být pro jeden projekt jen jeden. Cílem je rozuměna taková kvalitativní a kvantitativní změna, že ji tým není obvykle schopen dosáhnout přímo, ale pouze prostřednictvím určitých výstupů.

Cíl může být konkrétním vyjádřením byznys potřeby, kterou má projekt naplnit.

VÝSTUPY (dodávky) projektu blíže specifikují, co vše je potřeba dodat, aby nastala výše uvedená změna? Co konkrétně bude projektový tým „fyzicky“ realizovat?

U všech položek v této oblasti by zde vždy měla být zmíněna hodnota, meta, které chceme dosáhnout a po jejím dosažení můžeme konstatovat splnění záměru – měřitelný ukazatel.

Doporučený postup při použití šablony Záměr na projekt je přiložen ke stažení k samotnému nástroji.

Pracovat s tímto nástrojem se naučíte např. na tréninku Projektové řízení krok za krokem.

Máte o tento nástroj zájem?

Zadejte a odešlete Vaši e-mailovou adresu do formuláře níže. Následně se Vám zobrazí odkaz pro stažení nástroje včetně návodu k jeho použití.

Vyplňte prosím Vaši e-mailovou adresu!