Scrum Master

Kdo je ScrumMaster? Je to osoba zodpovědná za propagaci a podporu Scrumu v takové podobě, jak je definován ve „Scrum guide“. Scrum Masteři to dělají tak, že pomáhají všem pochopit Scrum teorii, nástroje, pravidla a hodnoty. Scrum Master je především facilitátor a kouč.

Scrum Master je „servant-leader“ Scrum týmu. Scrum Master pomáhá osobám mimo Scrum tým pochopit, které z jejich interakcí se Scrum týmem jsou užitečné a které ne. Scrum Master pomáhá případně změnit tyto interakce tak, aby maximalizoval hodnotu vytvořenou Scrum týmem.