Stavové metody sledování projektu

Stavové metody sledování projektu jsou založeny na indikaci rozpracovanosti činnosti přiřazením jednoho z předem definovaných stavů. Např. může jít o metodu 0-W-100 (0 – činnost nezačala, W – pracuje se, 100 – dokončeno). Dalším příkladem je její obdoba 0–50–100: dokud činnost nezačala, má 0% hotovo; ve chvíli, kdy začne, přisoudí se jí stav „z poloviny hotovo“ (50%); ovšem teprve až skončí, je označena jako zcela hotová.