Story mapping

Technika užívaná v rámci Scrumu. V prvním kroku se snažíme o vytvoření seznamu obecných funkcí našeho produktu, např. formou popisu „průchodu“ vybraného uživatele (personou) naším produktem.

Poté tým generuje možná řešení jednotlivých funkcí. Z nich je vybrána tzv. „Journey“, tedy soupis prioritních „user stories“, které chceme implementovat jako první.