Sprint Retrospective

Sprint Retrospective je pojem z procesního rámce Scrum. Scrum tým má během Sprint retrospective příležitost k prozkoumání sebe sama a k vytvoření plánu zlepšení, která by měla být implementována v dalším sprintu.

Retrospektiva se koná po Sprint Review, ale ještě před Sprint Planningem. Při jednoměsíčních sprintech trvá maximálně tři hodiny. U kratších sprintů zabere obvykle kratší dobu. Scrum Master zajišťuje, že se schůzka uskuteční, a že účastníci chápou její účel.